Menu

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG HƠN 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA BÁNH KẸO THANH HOA

Những hình ảnh trong hơn 20 năm hoạt động của Bánh kẹo Thanh Hoa 

/uploads/images/commit/lang-lu.jpg
Cán bộ công nhân viên tham gia phong trào tại Làng Lủ (làng nghề truyền thống kẹo dồi kẹo bột.)

Đón mừng hệ thống ISO 9001-2000
Đón mừng hệ thống ISO 9001-2000 

/uploads/images/commit/hoi-tro-tw-nong-dan-tinh-sa.jpg
Tham gia hội chợ TW Hội Nông dân Việt Nam tại tỉnh Sapa - Lào Cai 
Đứng thứ 4 từ phải sang: Ông Đỗ Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội 

/uploads/images/commit/le-khai-mac-2007.jpg
Tham gia Lễ khai mạc "Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AGROVIET 2007 " 

/uploads/images/commit/nhan-hang-canh-tranh-noi-ti.jpg
Bà Thanh Hoa đại diện cho công ty lên nhận giải thưởng "Nhãn hiệu Cạnh tranh Nổi tiếng Quốc gia.".